Református templom

A templom kőből épült a XIII. században. Írásos bizonyíték nincs, de a szakemberek erre a kiviteletésre jutottak tanúlmányozva az ablakok és egyéb felületrészek jellegzetességeit. Az egyhézközosség első okiratos említése 1937- ből maradt fenn ( Bécsi kódey). Eredetileg római katólikus volt és a XVI.sz- ban a reformació során lett reformétussá. A torony szintén kőből épült 1762- ben. Jelenleg bádoggal van befedve. Benne 3 harang található:

– a nagyharang 1959- ből

– a középső harang 1994- ből

– a kisharang 1800- ból.

A középső harang helyett egy 1481- ből származó harang volt,mely azonban megrepedt és jelenleg a szószék mellett található. 1848- ban a faluval együtt a tamplom is leégett, valamint a parókián található összes okirat is. Mennyezete erdetileg kazettás volt, akárcsak a többi kalotaszegi templomok. A templomot 1850- ben ujjáépítették, de a kazettás mennyezete csak 1994- ben  sikerült visszaállítani  a budapesti   Illyés Alapívány támogatásával. A kazettákat Pál Árpád csíkszeredai  művész festette, felhasználva a jellegzetes kalotaszegi  motivumokat. Minden kazettán más- más motivum található.

Az orgona 1876- an épült. A szószék felett levő díszt Gróf Banffi Miklós készítette császári és kiralyi tanácsos ajándékozta, a  papné padját pedig Jósika család. A templomban létható varrottasok a helybeli asszonyok munkái és ajándékai, a templom falon 3 maradványtábla található az I. es a II. Világháborúban elesettek emlékére.

Érdekességek:

Ülésrend:

– Szentkirály- Zentelke külön

– férfiak- nők kulön

– katonaviselet legények- első kar

– katonaság előtti legények- hátsó kar

– konfirmándus fiúk és lányok helye

Úrvacsora osztás: a férfiak  és a nők külon mennek  ki az Úrasztalához, kor szerinti sorrendben.

 

 

 

Book your break

 • 1

  Check Availability

 • 2

  Choose Room

 • 3

  Make A Reservation

 • 4

  Confirmation

Book A Room