Varianta romana English version
Ön a: Home / Kalotaszentkirály / A faluról:

A faluról

Kalotaszentkirály 600 m tengerszint feletti magasságban fekszik a Kalota patak partján, tőle délre már román falvak vannak, itt kezdődik a Mócvidék.
A patak két részre osztja a falut, a bal parton levő rész neve Szentkirály a jobb parton levőé pedig Zentelke. Habár a falu hivatalos neve Szentkirály, a helybeliek nagyon is számon tarják, hogy ki hova valósi. Régi település, már a római korban is lakott volt (106-271), amit az is bizonyít, hogy 1964-ben szántáskor előkerült egy ebből a korból származó síremlék. Ezt mészkőből faragták és egy római földbirtokos hazaspárt ábrázol, dombormű formájában. Honfoglaláskor, 896-ban a 108 nemzetség közül a Kalota telepedett le itt, innen kapta falunk a Kalota előnevet. Falunk a Szentkirály nevet István király tiszteletére kapta, annak szentté avatása után 1083-ban. A többi Szentkirálytól való megkülönböztetés végett csatolták hozzá a Kalota előtagot. Első okiratos említése 1288-ból való, amikor Kun László király a gyerőmonostori Mikola fiainak adományozta a már társegyházként szereplő Kalotaszentkirály – Zentelkét.

A történelem során többször is támadás érte a falut.

1241- ben, az első tatárjárás idején teljesen felperzselték
1660 - ban, II. Rákoczi György, Erdélyi fejedelem seregét a budai pasa Gyalu és Lóna között legyőzi és a visszavonuló tatár és török csapatok pusztítanak ezen a részen, melynek a falu is áldozatául esik.
1848 - ban, a szabadságharc idején a havasról lejött kóborcsapatok, november 7-én teljesen felégetik a falut, egyetlen ház sem menekül meg , a templom is a tűz martaléka lesz és csak a falai maradnak meg.
1920-ban, a trianoni békeszerződés megkötése után, a falut Erdéllyel együtt Romániához csatolják. A falu '' UDVAR '' nevű részében levő Bánffy kastélyt és a hozzá tartozó gazdasági épületeket az 1930-as években a környező román falvak lakói lerombolják és épitőanyagként széjjelhordják.
1940-ben a bécsi döntés után a falu ismét Magyarországhoz kerül és a falu végétől 1 km-re húzódott az országhatár.
1944-ben a bevonuló román csapatok a parókia udvarán elégetik az ott fellehető összes iratokat, dokumentumokat és könyveket.

A falu lakosainak a száma jelenleg 1000 körul van, melynek 90 %-a magyar , 10%-a pedig román nemzetiségű.

Kalotaszentkirály hagyományőrző falu, itt meg elevenen élnek a népszokások: a karácsonyi kántálás és betlehemezés, az újévi köszöntés, a húsvéti locsolás, a szüreti bál. Megőrződött a pompás népviselet, melyet a helybeliek ünnepnapokon magukra öltenek.

1991-től rendezik meg augusztus első hetében a Nemzetközi Néptánctábort, amelyre a kalotaszegi táncokkal, zenével ismerkedni vágyó bel- és külföldi fiatalok érkeznek. Ettől az évtől kezdett beindulni a faluturizmus is, jelenleg 40 vendegfogadó ház áll a vendégek rendelkezésére, közel 250 szálláshellyel.